4 Temmuz 2020 Cumartesi

Raspberry Pi Linux - İlk C program

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ sitesinden “Raspbian Stretch Lite” minimal image dosyasını indiriniz. Bu image GUI içermez, raspbery pi 3 üzerinden usb to ttl ile bağlanrak konsol üzerinden erişilebilir ve komutlar girilmektedir.

Daha sonra “Etcher” programını kullanarak, sd kart’a, indirilen image dosyası yüklenir. Yükleme tamamladınktan sonra sd kart içersindeki “/boot/config.txt” dosyası içine “enable_uart=1” eklenir. Sd kart raspery pi’ye takılır, Daha sonra usb to ttl dönüştürücü uart pinlerine takılarak konsol açılır. İlk açılış esnasında kullanıcı adı “pi”, şifresi “raspberry”dir.


 Böylece raspberry pi kernel açılış olur ve konsol karşımıza gelir. Login olunduktan sonra karşımızıa raspberry pi konsolundan şöyle bir ekran çıkar.


Cross Compiler Kurulumu

Crosscompiler için ilk önce yapılması gereken adımlar vardır, bu adımlar yapıldıktan sonra ilk uygulama için derleme yapılır.

~$ sudo apt-get install build-essential git
~$ sudo apt-get install ia32-libs
~$ mkdir rpi
~$ cd rpi
~$ sudo git clone git://github.com/raspberrypi/tools.git
~$ cd ~/
~$ nano .bashrc
“export PATH=$PATH:$HOME/rpi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian/bin”
~$ arm-linux-gnueabihf- gcc -v

Attaki resimdeki mesajı gördüyseniz Raspberry pi için cross compiling toolchain yüklediniz demektir.